F O L L O W ER S

Tuesday, February 22, 2011

SELAMAT DATANG

     Selamat datang...
     saudariku yg mendirikan solat dan berpuasa dengan taat dan khusyuk.

     Selamat datang...
     saudariku yg berhijab(berjilbab), pemalu, anggun,lagi berkeperibadian kukuh.

     Selamat datang...
     saudariku yg selalu belajar dan menelaah dengan penuh kesedaran dan kelurusan hati.

     Selamat datang...
     saudariku yg memenuhi janji dan memegang amanah, jujur  dan mempercayai kebenaran.

     Selamat datang...
     saudariku yg penyabar, selalu berharap akan pahala Allah, bertaubat dan sentiasa kembali ke jalanNYA.

     Selamat datang... 
     saudariku yg selalu berzikir, bersyukur, berdoa lagi penuh kesabaran.

    Selamat datang...
    saudariku yg meneladani Asiyah (isteri Fir'aun), maryam dan khadijah.

    Selamat datang...
    saudariku yg mendidik calon-calon pahlawan dan mencetak tokoh terkemuka.

    Selamat datang...
    saudariku yg menjaga nilai-nilai dan memelihara suri teladan.

    selamat datang...
    saudariku yg merasa terusik terhadap pelanggaran ketentuan yg di agungkan dan dihormati, serta menjauhkan diri dari perkara-perkara yg haram.

No comments:

Post a Comment